New Horizons minul Pluto.

Zde
je popis telekomunikační části plavidla.

Kategorie Informace.