Když slyším něco zajímavého stisknu na TRX „REC“.

V odkazech jsou pro porovnání záznamy ze 3cm přes RS.
CW
SSB
FM

Kategorie Informace.