Jak vyzrát na telegrafní provoz?

Jiří Cipra   OK1ICJ

 

„Proč dáváme přednost telegrafii před telefonií nebo jinými druhy provozu? Je to především proto, že vysílač nemusí být příliš složitý, ani příliš výkonný, jako pro jiný druh provozu. Na druhé straně pak pro čitelný příjem telegrafie postačí i relativně malá síla signálu, který celkem i snáze proniká rušením. A konečně radiotelegrafní stanice zabírají, používají-li netlumené vlny A1, mnohem užší frekvenční pásmo, takže v daném vlnovém rozsahu lze umístit více stanic telegrafních, aniž by se vzájemně rušily svými postranními pásmy“.

Pod názvem radiotelegrafní provoz si představujeme poněkud větší operátorské znalosti než je tomu u jiných druhů provozu. Především je nutné se naučit a stále zdokonalovat příjem i klíčování všech používaných telegrafních znaků, což představuje 26 znaků abecedy, 10 číslic a nejméně 8 znaků pomocných. Upozorňuji! Naučit se to dobře není žádná jednoduchá záležitost. Chce to silnou vůli a vytrvalost ve snaze se něco potřebného naučit. Předpokládat že ti v tomto směru velmi nadaní potřebují nejméně tři měsíce intenzivního nácviku. Většině to může trvat celý rok i déle při stejném úsilí a snaze. Telegrafii se může naučit každý člověk  s normální inteligencí a zdravotně způsobilý (sluch, zrak, jedna ruka pro zápis a klíčování). Uvádím to proto že tato skutečnost rozděluje radioamatérské operátory na jakési dva tábory. Jedni vychvalují telegrafii až do nebes a druzí by ji nejraději zakázali a zprovodili ze světa. Pravda je někde uprostřed. Je to potřebné aby operátor měl své znalosti a schopnosti úplné.

Radiová spojení prováděná pomocí telegrafie jsou poněkud pomalejší než radiotelefonní. Aby se tato negativní vlastnost vyrovnala používá se ještě zvláštní, mezinárodně zavedená, telegrafní řeč. Několika písmeny (zkratkami) je tak možné  říci hned celé jedno, nebo několik slov, nebo i celou větu.

Nejnutnější část provozního Q kodexu a provozních  i hovorových zkratek, kterou musíme znát k dobrému zvládání telegrafního provozu přímo uvádím. Zbývající větší část není tak důležitá a používá se méně nebo jen zřídka. Pozdější rozšíření slovní zásoby doporučuji každému. Je to záležitost individuální a velmi chvályhodná.

   

QRB ?    Jaká je přibližná vzdálenost mezi námi?

QRB       Vzdálenost mezi námi je přibližně ..... km.

 

QRG ?    Jaká je moje frekvence?

QRG       Vaše frekvence je ..... kHz.

 

QRH ?    Mění se můj kmitočet?

QRH       Váš kmitočet se mění.

 

QRI ?      Mění se můj tón?

QRI         Váš tón se mění.

 

QRL ?    Jste zaměstnán?

QRL        Jsem zaměstnán, nemám zatím čas. Nerušte!

 

QRM ?   Jste rušen v poslechu?

QRM       Poslech vašich signálů je rušen jinými stanicemi nebo poruchami umělého původu.

 

QRN ?    Máte nesnáze s atmosférickými poruchami?

QRN       Poslech je nesnadný pro atmosférické poruchy.

 

QRO ?    Mám zvýšit příkon?

QRO       Zvyšte příkon !

 

QRP ?    Mám snížit příkon?

QRP       Snižte příkon !

 

QRQ ?    Mám vysílat rychleji?

QRQ       Vysílejte rychleji ..... wpm !

 

QRS ?    Mám vysílat pomaleji?

QRS       Vysílejte pomaleji ..... wpm !

 

QRT ?    Mám zastavit vysílání?

QRT        Zastavte vysílání !

 

QRU ?    Máte ještě něco pro mne?

QRU       Nemám už nic pro vás.

 

QRV ?    Jste připraven?

QRV       Jsem připraven.

 

QRX ?    Mám čekat? Kdy mne zase zavoláte?

QRX       Čekejte zavolám vás v ..... UTC !

 

QRZ ?    Kdo mne volá?

QRZ        Volá vás ........

 

QSB ?    Mění se síla mých signálů?

QSB       Síla vašich signálů se mění, kolísá do úniku.

 

QSD ?    Je mé klíčování správné? Jsou mé značky čitelné?

QSD       Vaše klíčování je nesprávné. Vaše značky jsou obtížně čitelné.

 

QSK ?    Můžete poslouchat mé značky mezi svým dáváním? Mohu předávat zprávy bez zastávky?

QSK       Vysílejte bez zastávky ! Mohu vás poslouchat mezi svými značkami, přeruším BK bude-li třeba.

 

QSL ?    Můžete mi potvrdit příjem?

QSL        Potvrzuji vám příjem. Mohu tak učinit i jinou cestou.

 

QSO ?    Můžete se mnou navázat spojení? Můžete navázat spojení s ..... přímo nebo via..... ?

QSO       Mohu s vámi navázat spojení. Mohu navázat spojení s ..... přímo nebo via ..... .

 

QSP ?    Můžete zprostředkovat předání zprávy pro .....?

QSP       Mohu zprostředkovat předání zprávy.

 

QSX ?    Budete poslouchat na kmitočtu ..... kHz?

QSX       Poslouchám vás na kmitočtu ..... kHz.

 

QSY ?    Mám se přeladit na ..... kHz, aniž bych měnil typ vysílání?

QSY        Přelaďte se na ..... kHz beze změny typu vysílání !

 

QTC ?    Máte pro mne zprávu nebo telegram?

QTC        Mám pro vás zprávu (telegram).

 

QTH ?    Kde je umístěna vaše stanice?

QTH        Moje umístění je ..... ( jakýmkoli údajem )

 

QTR ?    Jaký je přesný čas?

QTR        Přesný čas je ..... UTC.

 

QZF ?     Mám se naladit přesně na vaši frekvenci?

QZF        Nalaďte se přesně do nulového zázněje s mým kmitočtem !

 

QSLL     Pošlete mi svůj staniční lístek učiním totéž.

 

QSLN     Nepřeji si zasílání staničních lístků.

 

 Je celkem jednoduché napsat co je potřebné znát ale důležité je také vědět jakým způsobem se to naučit. A hlavně se nevzdávat do té doby až všechno potřebné dokonale umím. U způsobu hromadného nácviku telegrafie v jednorázových kurzech není co řešit. Zde se svěříme do péče zkušených instruktorů, kteří již si s námi poradí nebo v opačném případě z kurzu vyhodí. Takovou jedinečnou příležitost ale každý nemá a tak nezbývá nic jiného než se do toho pustit sami za sebe, pro sebe, a proti všem možným nástrahám.

    TELEGRAFIE -  ze všeho nejdříve si opatříme učebnici. Třeba tím že si ji vypůjčíme od některého HAMa, zvláště z radioklubů v nečinnosti. Nebo si ji prostě koupíme jako nezbytný doplněk vlastní radioamatérské výbavy. Poslední byla vydána agenturou BEN pod názvem: Radioamatérský provoz a předpisy. Než přistoupíme k vlastnímu nácviku telegrafních značek, prostudujeme příslušná povídání o tom jak na to. Budeme totiž instruktorem i žákem v jedné osobě a proto musíme být na sebe tvrdí. Správně hospodařit s časem, který tomu můžeme věnovat a rozvrhnout jednotlivé etapy výcviku na každý den, nebo alespoň týden. Každá výcviková lekce musí mít svůj řád a časový limit nejlépe jedné hodiny. Snažme se ale cvičit co nejčastěji a nedělat příliš velké přestávky. Přestávkou ještě přijatelnou jsou tři dny. Každý kdo se naučí bezchybně přijímat všechny znaky alespoň tou nejpomalejší rychlostí ( 10 wpm ) už to nezapomene. Lze to srovnat s jízdou na kole.

    V dnešní době programů pro PC, zvláště „CW_PLAYER  V2.8.5 -The Morse code teacher & trainer-imagined by F6DQM“ se můžeme plně věnovat nácviku znaků v příjmu sluchem se zápisem a vlastní klíčování ponechat až na dobu kdy všechny znaky bezpečně rozlišujeme. Je to pak otázkou asi deseti dnů manuálního nácviku, jak na ručním, tak elektronickém klíči s příposlechem vlastního vyjadřování. Celkově se jedná hlavně o to cvičit, cvičit a nevzdávat se. Úspěch se dostaví mnohdy i nečekaně a jde to lépe.

    Jak jsem se učil telegrafii já? To že existuje nějaká radioamatérská záliba jsem viděl u svého bratra ale příliš mne to nedojímalo. Až do doby kdy jsem si poslechl provoz stanic na krátkých vlnách a začal poslouchat pravidelně. Ty rozhlasové  stanice kvůli exotické muzice jsem celkem chápal ale ty ostatní většinou používali telegrafii. Bratr začal pracovat daleko od domova a já někdy snil o tom že bychom si mohli povídat jako radioamatéři. Tak jsem se začal telegrafii učit. Poslouchal jsem na přijímači R 1155 ty stanice, které vysílaly nepřetržitě stále dokola nějaký text v podobě více méně kratší věty. Dnes už jsou slyšet jen velmi málo. Vypadalo to asi tak: V V V DE JKB JKB JKB = TXT = DHSLI DHSLP 08446 GFR +  a znova totéž. Snažil jsem se nejprve zapsat celý obsah bez chyby potom jsem to ještě několikrát kontroloval, zakrýval před tím zapsaný text abych udělal další zápis bez nápovědy a když už jsem to uměl vlastně nazpaměť naladil jsem jinou stanici. Nebyl žádný magnetofon, natož PC, jen tyhle stanice a tak mi zvládnutí abecedy a číslic trvalo téměř dva roky. V té době už jsem poslouchal pořádné dávky až půlhodinové šifrované texty. Poslouchal jsem i radioamatérská spojení a zaregistroval jsem se mezi radioamatéry pod číslem OK1 - 366. Rozesílání posluchačských lístků, jak už to bývá, téměř bez odezvy. Potom jsem narukoval na vojnu kde poslech byl téměř vyloučen. Až několik let po vojně, když jsem se oženil a jak se říká usadil, se odhodlávám ke zkoušce samostatného operátora radioamatérské stanice pro třídu C.

 


 

 

Pro telegrafní provoz je nutné znát tyto zkratky.  ( 130  )

                                                                               

           provozní:

                                              

AR                          konec zprávy                       

AS                          čekejte chvíli                       

BK                          přerušení provozu             

CFM                       potvrzuji správný příjem    

CL                          vypínám stanici                  

COPY                    dobře přijato a zapsáno   

CQ                         výzva všem stanicím

DE                          zde je; od

GO; GA                  tak pojď, pokračuj

HW?                      jak? jaké to je?

K                             vysílejte, přepínám

KN                          výzva k vysílání

LSN                       poslouchej! Poslech

NIL                         nic; nic jsem nepřijal

OK                          rozumím; jsme domluveni

R                            správně přijato

RPT                       opakujte; opakuji

RPRT                    report                                   

RST                       čitelnost; síla; tón              

SK                          končím s tebou spojení                   

SKED                    spojení domluvené na určitou dobu           

 

technické:

 

AER; ANT              anténa

BEAM                     směrová anténa

BFO                       záznějový oscilátor

BLO                       krátké spoje; zkrat

CHIRP                   cvrlikavý tón

CP                          protiváha

CLICK                   cvakání; kliksy

CW; A1                 telegrafní provoz

DC                         stejnosměrný proud

DIPOLE dipól

ELBUG                  elektronický klíč

FREQ                    kmitočet

GND                      země; uzemnění

HF                          vysoký kmitočet

INPT                      příkon

KEY                        klíč

MIX                         směs; směšovač

OPEN                    otevřený

OSC                       oscilátor                                                           

OUT                       výstup; výstupní výkon                                                   

M                            metr

PA                          koncový zesilovač výkonu

PWR                      síla; výkon

RAC                       rušivé střídavé napětí (50Hz)

RX                          přijímač                                                           

SW                         krátké vlny

TONE                    zvuk

TRB                       problémy; porucha

TRX                        transceiver

TX                           vysílač

W                            Watt

WAWE                   vlna; vlnový

WIRE                     drát

 

časové:

 

JAN        leden                     JUL        červenec

FEB        únor                       AUG       srpen

MAR       březen                   SEP        září

APR        duben                    OCT       říjen

MAY        květen                    NOV       listopad

JUN        červen                    DEC      prosinec

2 DA       dnes

EX           dříve

UTC; GMT; Z        univerzální celo světový čas     

NITE                      noc

NW                         nyní

SEC                       vteřina

SN                          brzy

TIME                      čas

 

zdvořilostní:

 

CUAGN                 nashledanou opět

DR                         milý

GB                          sbohem; buď zdráv

GD                         dobrý den

GE                          dobrý večer

GM                         dobré ráno

GN                         dobrou noc

HI                           výraz smíchu

LUCK                    štěstí

NICE                      milé; pěkné

OM                         přítel

OW                         přítelkyně

PSE                       prosím

TKU; TKS; TNX; TU            děkuji

73           srdečné pozdravy

 

obecné:

 

 ADR                      adresa

 AGN                      opět; znova

 ALL                       všechno

 ABT                       asi; kolem; přibližně

 BD                         špatný

 BEST                    nejlepší

CALL                     volání; zavolání

CLOUDY               oblačno; zataženo

CONTEST            závod

CLR                       jasno; zřetelný

CRD                      lístek

DWN                      dolů

ES                          a

FB                          výborně

FER                       pro; za něco

HAM                       amatér vysílač

HAM SACK           radioamatérský koutek

HR                         zde

INFO                      informace

IS                            je

MNI                        mnoho; více

MY                          můj; moje

N                            ne; nikoliv

NAME                     jméno

NEAR; NR            blízko; poblíž

NR                         číslo

ONLY                     jen; jedině

OP                          operátor

OR                         nebo

PART                     část; částečně

SIGS                      signál; signály

SRI                         lituji, bohužel

SURE                    jistě; určitě

TEST                     pokus; zkouška

TO                          k; až do

TXT                        text

UR                         váš

VY                           velmi; hodně

WID                        s

 

 

Q kodex a zkratky - nejlépe se osvědčila metoda kartiček. Kartičky mají vzhled jako známé navštívenky . Z jedné strany napíšeme vždy jeden kód nebo zkratku a z druhé strany přesné znění významu. Způsob použití je jasný. Kartičku přečteme z jedné strany jako dotaz a pokusíme se správně odpovědět. Když neznáme správnou odpověď, podíváme se jednoduše s druhé strany. To tak dlouho až nemusíme kvůli správné odpovědi otáčet a máme ji tak uloženu ve své paměti. Tenhle způsob nácviku je produktivní. Něco se naučíme již při psaní kartiček a když budeme mít v malé krabičce alespoň část v kapse stále při sobě, můžeme se učit, kdykoliv je k tomu vhodná chvilka.

Tím že se telegrafii obstojně naučíme dosáhneme jen na to abychom mohli navazovat běžná Evropská i DXová QSO. Pro radioamatérské sportovní zápolení to ale nestačí. K tomu je nutné umět přijímat telegrafii bez zápisu, stejně jako běžný hovor, tempy až do 30 wpm bez nejmenší chyby. Pamatovat  si celou značku proti stanice hned při prvním zaslechnutí po dobu než ji zapíšeme do klávesnice PC a odpovíme. V tomto nácviku  nejlépe pomůže PC trenažér „RUFZ“.

Závěrem ještě něco málo o programech pro PC. V Internetu můžete otevřít stránku  [ ok2mtv.kadr.cz /CW.htm  ]

kde zájemci najdou hned několik programů vhodných k výuce a procvičení telegrafie. Mezi radioamatéry je dosti uznávána i METODA  KOCH v programu od G4FON. Nácvikový manažer od F6DQM už jsem zmínil, jako i trenažer RUFZ od DL4MM pro pokročilé telegrafisty – závodníky. Staniční a soutěžní denníky v elektronické podobě s telegrafním provozem souvisí obecně. Vzhledem k tomu že každému vyhovuje něco jiného, a je z čeho vybírat, postavme výběr mimo rámec. Podotýkám jen že počítač je stroj a může se porouchat nebo úplně „lehnout“. Je proto nutné zacházet s těmito údaji obezřetně a stále je nějakým způsobem zálohovat abychom o ně trvale nepřišli.

Každý kdo se rozhodne telegrafii naučit odstartuje tím pochod na dlouhou trať. Někdy se prostě nedaří ale to se může hned příští den podstatně změnit. Není třeba nic lámat přes koleno. Chce to trpělivost a dobrou snahu se každým dnem přibližovat k cíli. Nic nechtít zadarmo a každý kdo už telegrafii umí jistě potvrdí že to stojí zato.

Neusínat a stéle se zdokonalovat !

 

Pro informaci – každý všední den ( mimo státem uznávané svátky a sobotu i neděli) umožňuji operátorům OK/OM jakýsi

„telegrafní kroužek“. Měl by sloužit k procvičování telegrafního provozu, jak použitím zkratek a Q kodu, tak otevřenou řečí si jen tak popovídat. Jak se přidat? Používám FT-857d což umožňuje téměř BK provoz a tak slyším na pracovním kmitočtu v mezerách mezi slovy. Stačí vyslat zkratku pro přerušení (BK) a v nastalé delší mezeře se představit vlastním CALL.

Nebo normálně na počáteční CQ. Zvláštní pravidla nejsou, jen to že všechny stanice přizpůsobí rychlost vysílání té nejpomalejší přihlášené stanici!!!  Začátek je ve 21:19 místního času a doba trvání asi jednu hodinu podle účasti. Když se nikdo nehlásí tak jen CQ do 21:30. Pracovní kmitočet je 3 569,75 kHz. Na případné rušení není brán ohled s DL kroužkem bylo domluveno že budou o 750 Hz DWN. Se stanicemi rybářů v Albánii nelze nic domlouvat (pracují vlastně SSB což telegrafii příliš nevadí). Kroužek je v provozu zatím dva roky (od července 2004) účast je bídná, za tu dobu 116 OK; 4 OM stanice, které se přihlásily více méně náhodně i když někteří se přihlašují již téměř pravidelně. Přisuzuji to hlavně: žádné propagaci z původní obavy příliš velké účasti. Zkušenost ukazuje že to nehrozí.

 

Dokument ve Wordu je do Packetu nezvykle velký. Volil jsem tuto cestu z důvodu že každý nemá Packet rádio a kdo

bude mít trpělivost při stahování může jej celý snadno vytisknout a v rámci HAMSPIRITU předat těm potřebným. Přepis do nějakého časopisu schvaluji bez nároků.

Ať se daří!

Jirka.