BM2302 opět v provozu

BM2302 je opět v provozu, vše zůstalo při starém. Navenek došlo pouze k změně IP, což z uživatelského hlediska není podstatné. Délka výpadku byla zapříčiněna tím, že bylo potřeba udělat mnoho postupných kroků, počínaje převozem HW na novou lokalitu, konfigurací filtrů a zabezpečení na úrovni tranzitního poskytovatele konektivity (např. imunita vůči DDoS útokům), změnou konfigurace všech ostatních  několika desítek masterů připojených přes FastForward linky, až po změnu konfigurace na vlastním BM2302. Patrně jste zaregistrovali, že některé MASTERy nejsou vidět v seznamu. Jelikož dochází k úpravám na http://brandmeister.network nově stěhované MASTERY se objeví až ve finální verzi seznamu, který bude vypadat jinak. Deshboard, připojené převaděče a hostposty, včetně hoseline fungují normálně.

Tímto bych rád poděkoval Luďkovi OK7RB, za umožnění hostování BM2302, které po celou dobu od spuštění až doposud fungovalo na výbornou.

This entry was posted in DMR. Bookmark the permalink.