New Horizons minul Pluto.

Zde
je popis telekomunikační části plavidla.

This entry was posted in Informace. Bookmark the permalink.