Novinky z DV (Digital Voice)

 • Došlo k poměrně zásadnímu upgrade BM2302 – z pohledu uživatelů se nic nemění, ale jádro Masteru doznalo značných změn. Důvodem změn je možnost integrace nových funkcí.
 • Byla vytvořena česká jazyková mutace BM systému. (nyní možnost výběru i Češtiny)
 • V Selfcare máte možnost mimo nastavení typu stanice (důležité pro správnou funkci SMS, APRS…) a několika dalších nastavení dát volbu češtiny. (hlášky ohledně voleb reflektorů)
 • Po správném nastavení v Selfcare by měl korektně fungovat přenos pozice do APRS i z MD390 (a jejich klonů)
 • Mimo prostup z D-STAR, do DMR (DSC019V – TS2 TG9) který funguje již delší dobu je možné z DMR projít i z DMR do DCS019B, kde je většina D-STAR provozu. Na spojení to je, ale kvalita hlasu zatím není optimální, protože se trascoding provádí softwarově. Pro prostup z DMR do DCS019B zvolte TS1 TG2309. Zatím je to ve zkušebním provozu.
 • Vzniklo několik nových převaděčů připojených do BM2302.
  • OK0DIT – 9 křížů multimode DMR, D-STAR, C4FM 438.6375MHz -7,6
  • OK0DRB byl upgradován na MMDVM a nyní je v mix módu DMR+D-STAR
  • Na slovensku jsou nyní nově OM0OUA, OM0ODM, OM0ODP, před spuštěním OM0ODB.
 • OK2XLU úspěšně rozchodil simplexní multimode Hotspot s MMDVM + Motorola
 • Podívejte se na WEB www.mhz.sk Kluci vytvořili velmi pěkné stránky týkající se DMR. gratulace!
 • Aktuální stav BM sítě: 595 převadčů, 485 Hotsporů, 40 Masterů. Seznam zemí a konkrétní informace naleznete na BM WiKi kde jsou uvedené všechny země v levém menu.
 • Sobotní WWCQ round na TS1 TG91 byla zkušebně přepnuta z permanent do onemad módu. Zaklíčováním na TG91 si WW group připojíte na svém převaděči. Narozdíl od standardního ondemand režimu toto propojení nespadne po 15 min. ale vydrží až do konce.
This entry was posted in D-STAR, Digital Voice, DMR. Bookmark the permalink.