POZOR! – Změna (sjednocení) registračního systému

Od 19.prosince 2020 dojde k změně adresy registračního portálu. Od tohoto data bude registrace na: https://radioid.net/

Trocha historie ohledně registrací.

Tato problematika má historicky dvě nezávislé větve, které se postupem času integrovaly a spojily a 19.12.2020 došlo k poslednímu kroku a to sjednocení registrační platformy.

Větev D-STAR

V roce 2013 se ukázala potřeba zjednodušit funkce přímého volání a ovládání systému pomocí DTMF. V autě bylo velmi nepraktické zadávat alfanumerické znaky nebo listovat v MNEU stranice a zkrácenými volbami bylo možné přejít na jiný reflektor nebo zadat systému číslo protistanice, systém zjistil, kde je a převaděče propojil. V té době byly národní servery (u nás DCS019) a v rámci něj bylo možné 4mísným číslem volat protistanici. Proto se zavedlo CCS  (Command Code Sequence ) každý HAM měl 4 místné číslo. Vzniklo CCS4. V té době bylo pár uživatelů (v OK tak do 10ti) a zdálo se, že 9999 čísel je dostatečné.

Větev DMR

Tady byla situace komplikovanější. V USA za silné podpory Motoroly vznikla síť DMR-MARC. Byla pojatá velmi striktně, neumožňovala připojit jiné než Motorola převaděče (v té době ještě téměř neexistovali jiní výrobci) Jakmile se objevila Hytera, která byla mnohem levnější v Evropě, kde Motorloa nebyla tak silná vznikul zájem o DMR a vznikla síť DMR+. Vývoj SW do MASTERů byl realizován skupinou v v DL a byl úplně uzavřený a a direktivní. Mezi těmito sítěmi byla značná řevnivost a když chtěl někdo udělat bridge, se zlou se potázal. Nešlo jen o válku, ale i o systémové problémy, protože v USA začaly přidelovat ID od 1, kdežto v DMR+ s již zavedlo ID na základě MCC (Mobile Coutry Code). V tu samou dobu se DMR+ dohodlo s tvůrci infrastruktury D-STAR na možnosti propojení a přešlo se na CCS7, protože v DMR není možné značku zadávat alfanumericky – tedy ID ve stavu v jakém ho známe.

Příchod Brandmeister

Některým HAMům vadilo, že jsou systému uzavřené a komunita nemá možnost do fungování zasahovat, vyvíjet a integrovat další systémy a založilo tento projekt. Jeho cílem bylo udělat robustní základ minimu pravidel (technická a taková aby odpovídala Hamspiritu) Vytvořila konektory ke kterým se dalo připojit z Motorola převaděčů, Hytera Převaděčů, Kerios, Home mode převaděče, hotspoty, konektory pro propojení do jiných sítí, pagerů, APRS….  Aby vše fungovalo, bylo třeba mít ID systém, který zajistí, aby se celosvětově nepotkají dvě shodné ID. CCS7 bylo z tohoto pohledu vyhovující a proto se převzalo. Tím historicky zůstal i původní registrační formulář z doby CCS4.

V USA se zejména díky homemade převaděčům a hotspotům začalo hromadně přecházet z DMR-MARC na Brandmeister. Po určitou dobu byly tyto sítě oddělené, ale tlak US Hamů přiměl DMR-MARK k integraci se sítí BrandMeister. Bylo to poměrné náročné a bolstivé, protože museli přejít na CCS7 a všichni si museli změnit ID.  Pro přidělování ID byl používán RadioID.net . V Evropě došlo v tu dobu k odlivu s striktně řízené DMR+ (která začala funkcemi zaostávat z důvodu malého počtu vývojářů uzavřeného systému) do BM, ale vzhledem k tomu, že systém ID byl identicky, nebyl to problém.

Oba registrační sytémy (RadioID.net i https://register.ham-digital.org/)  stejně ukládají data do jedné databáze, ze které je jednotlivé systémy, servery, převaděče stahují, tak se dohodlo, že i tento poslední bod se spojí do jednoho.

This entry was posted in D-STAR, Digital Voice, DMR. Bookmark the permalink.