Registrace ID

Prosím věnujte patřičnou pozornost vyplňování registračního formuláře pro přidělení ID. Vzhledem k tomu, že se data přebírají do mnoha HAM systémů, tak oprava jakékoli chyby je poměrně problematická, zdlouhavá a přináší zbytečnou práci mnoha lidem.

Několik poznámek k formuláři:

Nejprve otevřeme registrační stránku: https://register.ham-digital.org/ následně zaklikneme: “Register services for an individual callsign (including private hotspots and private repeaters) ” s vyplníme vlastní CALL (bez lomítek, SSID… tak jak je uvedená v individuálním oprávnění)

V případě, že registrujeme ID pro převaděč (tím je myšleno převaděč s vlastní CALL – u nás začínající OK0 ) , zaklikneme pole: Register services for a public unattended station (repeater/gateway with special license to run 24/7 unattanded)

Vše vyplňujeme bez diakritiky!

First Name a Surname je jméno a příjmení – musí se shodovat s tím co je na kopii koncese.

Visual name je Vaše jméno. V radioamatérské komunitě se oslovujeme jménem, nikoli CB přezdívkami. Vzhledem k tomu, že je toto vidět na deshboardu, či na displeji, okamžitě o sobě dáváte vědět jak zapadáte do HAM komunity. I pri jiných spojeních na KV, VKV se udává jméno a QTH, proto by mělo být to, které byste dali třeba v CW spojení. Tak že něco jako Pepa Lhota, Kyklop, Nunanek nebo neco podobného není vhodné. Je to Vaše vizitka.

Email a City je zřejmé, nemá smysl rozebírat

Zip code je PSČ

pak pokračujeme dále a přiložíme kopii individuálního oprávnění jde musí být zřetelná CALL, identifikační údaje a platnost povolení. Je dobré přiložit v .jpg, .png, nebo .gif, aby byl v rozumné velikosti. (.bmp může mít i několik MB)

Dříve se ID přidělovalo dle krajů, t.j. 4 cifra definovala kraj a následovalo třímístné číslo – tedy v každém kraji max 999 uživatelů. Vzhledem k tomu, že počet uživatelů neustále roste, začal být problém s městy, kde je např. 10mil. obyvatel a spadalo to do jednoho range, kdežto v méně zalidněných regionech bylo prázdno. Současně s tím to kladlo velké nároky na administraci databáze a řešení výjimek a problémů. Proto se přistoupilo ke změně a nové ID se přidělují inkrementálně od začátku MCC range. t.j. 230xxxx

Uděláte-li přeci jen chybu, obraťte se na správce databáze. Jelikož je uživatelů mnoho, každý region má svého, seznam je zde.

This entry was posted in D-STAR, Digital Voice, DMR, Informace. Bookmark the permalink.