Formát pro vkládání deníků

Pokud Vám nebrání vážné důvody, prosíme zasílejte deníky v edi formátu. Please upload log books in EDI format files

This entry was posted in VKVPA. Bookmark the permalink.