Výzva Českého radioklubu

V současné době probíhá závěrečná fáze pracovních skupin v přípravě na WRC19, konference, která má rozhodnout, zda ARS v 1. oblasti ITU přidělí
legální přístup na 50 MHz pásmo.

Proto ČTÚ vyzval Český radioklub k účasti na aktivitě, které se účastní i další složky, které mají přístup k dané kmitočtové oblasti. Musíme si uvědomit, že v současné době nesmi ARS rušit např. případný armádní provoz apod.

Smyslem tohoto závodu je především:

– Obhájit potřebu pásma pro činnost amatérů dle definice amatérské služby (ARS), ustanovení č. 1.56 Radiokomunikačního řádu a Národní kmitočtové tabulky (Vyhláška 423/2017 Sb.)

– Demonstrovat důležitost ARS jako záložního spojení pro IZS, IZS (případy neštěstí, katastrof se omezením či selháním komunikačních prostředků), což je rovněž podpůrný argument pro AI 1.1 WRC-19

– Provoz v pásmu bude monitorovat síť obsluhovaných a automatických monitorovacích stanic ČTÚ. a následně bude i vyhodnocován. K tomu budou sloužit i zaslaná hlášení a hlavně deníky.

Vzhledem k tomu, že jde o to prokázat důležitost tohoto pásma pro ARS, žádáme veškeré radioamatéry, kterým to čas umožní, o zapojení se do této akce

http://www.crk.cz/FILES/PZ50MHz.pdf

This entry was posted in Informace, různé, Závody. Bookmark the permalink.