Základní funkce BM-DMR

Zejména noví uživatelé z počátku trochu tápou nad principem fungování BM-DMR. Cílem tohoto článku je popsat elementární princip fungování, po jeho pochopení bude snadnější pochopit veškeré souvislosti, možnosti a pokročilejší funkce. Na začátek několik pojmů, se kterými přijdeme do styku

MASTER

Jedná se počítač, který sídlí kdesi v internetu a jsou k němu připojené všechny převaděče a Hotspoty. Když nějaký převaděč přijímá signál, posílá se do masteru a ten pak rozhoduje jestli ho přepošle do jiného převaděč nebo do jiného MASTERU. Všechny MASTERY jsou mezi sebou propojeny pomocí FastForward linek a tvoří decentralizovanou síť.

ID

Identifikátor který identifikuje stanici. Jelikož DMR neumožňuje alfanumerické znaky jako např. D-STAR je nutné mít registraci, aby bylo možné přiřadit alfanumerickou CALL a nedošlo k duplicitě.  Více na toto téma zde.    ID se přenáší současně s hlasem po celou dobu a žádný element sítě jej nemění. Proto při příjmu lze vidět ID toho kdo právě hovoří. Elementy, které jsou na rozhraní různých sítí ID překládají do alfanumerické CALL nebo naopak z CALL vytvoří ID. Databáze je veřejně dostupná a online ji využívají všechny elementy, které ji potřebují ke své činnosti. (nezaměňovat s Alias)

CC –  Color Code

Při spojení přes FM převaděče musíme znát kmitočet a ve většině případů CTCSS. Kmitočet nemá smysl zmiňovat, bez jeho správného nastavení máme smůlu. Přítomnost, nebo nepřítomnost CTCSS rozhoduje o tom, jestli do převaděče projdeme nebo ne (není li použit analog. SQL) Podobnou funkci u DMR plní CC (Color Code) Standardně se používá vždy CC=1. Hrozilo-li by že by byly poblíž převaděče na stejném kmitočtu, použil by se na jednom z nich rozdílný CC. Informace o CC tedy slouží pouze k tomu, jestli převaděč relaci stanice akceptuje či nikoli. Převaděč také vysílá CC a stejně jako s CTCSS je na nastavení stanice, jestli bude vysílání převaděče přijímat nebo nikoli (nastavení RX CTCSS ve stanici) Informace o Color Code je pouze otázkou vstupního a výstupního bodu a tato informace se nepřenáší průchodem sítě, t.z.n. zdrojový a cílový převaděč mohou mít rozdílné CC a je na SYSOPovi, jaký CC použije. Není-li nějaký pádný důvod, pro zjednodušení pro uživatele, nedává smysl používat rozdílné CC.

TG – Talk Group

Stejně jako CC je tato informace vysílána v datovém toku ze stanice i z převaděče. Používá se k dvěma účelům.

  • Převaděč přijme TG se kterou vysílám, přepošle ho do MASTERu a ten rozhoduje o tom kam se bude posílat daná relace. – samozřejmě musí souhlasit CC
  • Převaděč vysílá relaci s TG a stanice uživatele, má li danou TG v RX listu pustí její obsah do reproduktoru (obdobná funkce jako RX CTCSS ve vaší stanici) – samozřejmě musí souhlasit CC (nechci-li být rušen třeba hovory s nějakou TG např. 23073 nezadám si ji do RX listu ve stanici a i když ji převaděč vysílá, stanice bude potichu)

TG se za celou dobu průchodu všemi elementy nemění – t.z.n. Vysílá-li někdo s TG230, jakýkoli převaděč ho opět vyšle s TG 230, protože MASTER TG využívá pouze k rozhodování kam bude vysílání směrovat.

Permanent link – trvalé prolinkování

Nastavení, kterým si SYSOP převaděče zvolí, jaké TG budou z MASTERU vždy přeposílány a tím pádem vysílány převaděčem. (sysop si také může zvolit TS na kterém se budou vysílat) Jak je daný převaděč nastaven lze vidět na stránce převaděče jako modré číslo TG se zámečkem (blok slot details).

Aby byla zajištěna integrita sítě a pro uživatele se chovaly v základních vlastnostech převaděče stejně, existuje dohoda na základním nastavení. (Sysop si může přidat i další TG dle vlastního uvážení nebo potřeb)

Pro náš BM 2302 je toto základ následovný:

Time Slot1: TG230, TG231 TG2301 (je-li v čechách) TG2302 (je-li na Moravě) TG2311 (je-li na Slovensku)

Time Slot2: TG230xxx (231xxx) lokální TG t.j. ID daného převaděče, TG9 (připojení do reflektoru 4270) 

Příklad 1:  Když stisknete PTT na jakémkoli převaděči s TG230, Vaše relace bude slyšet na všech převaděčích v OM a OK na TS1. protože ho všechny převaděče mají nastavený jako Premanent link. Příklad 2: Když na kterémkoli převaděči stisknete PTT s TG 230401, vaše relace bude slyšet na TS2 převaděče s ID 230401 což je OK0BCA (ostatní převaděče nebudou vysílat protože jde o lokální skupinu OK0BCA)

 

Ondemad link – prolinkování na vyžádání

Tu si vytvoří uživatel tím, že na dané TG zaklíčuje. Objeví se jako žlutá s bleskem a je aktivní 5 min od poslední aktivity. t.z.n. Jsem li na jakémkoli převaděči např. OK0Q a zaklíčuji na TG 23010, bude od tohoto okamžiku master převaděči posílat každou relaci, která bude probíhat na TG 23010.

Tohle je princip CHAT TG 23010… Na TG 230 kterou mají nastavené všechny převaděče jako permanentní se lze svolat, protože kdokoli na ní zaklíčuje je vysílán na všech převaděčích. Tam se dohodou že půjdou na TG 23010. Oba zaklíčují (případně někdo další kdo by se chtěl přidat a tato komunikace pak bude probíhat pouze na těch převaděčích, kde si uživatelé vytvořili Ondemad linky a tím pádem neklíčují a neblokují ostatní převaděče.

Na závěr shrnutí výše uvedeného textu v grafické podobě.

This entry was posted in Digital Voice, DMR, Převaděče. Bookmark the permalink.