DMR & HAM radio (1.) Historie

1. Kapitola první

V poslední době se začalo šířit ohledně DMR dost fám, polopravd a začalo se toto téma démonizovat. Sérií několik článků bych chtěl přiblížit o co jde, jak to funguje a jaké jsou možnosti a problémy. Že je DMR 4FSK, TDMA s dvěma TimeSloty, jaké má výhody či nevýhody lze dohledat pohodlně za použití Google, toto povídání bude spíše o použití a síťových vlastnostech a o tom, jak se povedlo/nepovedlo ohnout čistě procesionální systém k radioamatérským účelům.

Trocha historie

Jeden z hlavních důvodů vzniku DMR byla snaha ušetřit náklady za kmitočty a v rozsáhlých sítích umožnit lepší strukturovatelnost, selektivní volání a další nadstavby  (SMS, GPS…), které jsou v analogových sítích obtížně realizovatelné.

Průkopníkem a první ucelené řešení přinesla Motorola pod názvem Motorbo. Protože je v Americe velmi dobře zavedená, není překvapením, že právě tam začali radioamatéři kooptovat DMR jako první. Vznikla síť DMR-MARC, která byla postavena výlučně na HW Motorola.

Díky tomu, že je DMR definován ETSI starndardem (TS 102 361) začali i ostatní vyrábět HW. Poměrně agresivně vstoupila na trh čínská Hytera, jejíž převaděče i stanice byly cenově mnohem dostupnější. Protože ETSI standard popisuje pouze AIR interface a signalizaci směrem k radiostanicím, propojovací protokoly na TCP/IP vrstvě různých výrobců  jsou nekompatibilní. V Německu proto vznikla síť DMR+. Do ní bylo možné z počátku připojit pouze Hytera převaděče. Časem se ukázalo, že mnoho lidí má zájem do DMR+ jít i s převaděči Motorola, což mělo za důsledek vznik IPSC serveru, co je v podstatě interface mezi Motorola a Hytera světem.

Mimo tyto nejrozšířenější sítě vznikali i izolované lokální ostrůvky, které propojovaly pár převaděčů, jenž využívali standardních funkcí, které nativně nabízí ten či onen výrobce.

Koncem roku 2015 začala vznikat síť BrandMeister. Výhodou při jejím vzniku bylo to, že se již při návrhu topologie mohlo vycházet ze zkušeností a problémů ostatních sítí. Záměr autorů je:

BrandMaster/BrandMeister je softwarová aplikace pro  hlavní servery, umožňující součinnost  infrastruktury celosvětové sítě radioamatérských Digital Voice systémů

Na rozdíl od DMR-MARK a DMR+ které se zaměřovaly pouze na DMR, BM (BrandMeister) je postaven flexibilně a modulově, což umožňuje průběžné přidávání nových druhů provozu a funkcí.

Tím jsme se dostali na konec první kapitoly. V dalším díle se budu věnovat specifikům DMR systému při aplikaci na amatérských pásmech.

DMR & HAM radio (2.) Specifika
Odkazy na jednotlivé kapitoly:
DMR & HAM radio (1.) Historie
DMR & HAM radio (2.) Specifika
DMR & HAM radio (3.) démon s názvem CCS7
DMR & HAM radio (4.) BrandMeister
DMR & HAM radio (5.) Možnosti a funkce v síti BM
DMR & HAM radio (6.) Hardware infrastruktury
DMR & HAM radio (7.) Hardware uživatelů
DMR & HAM radio (8.) Shrnutí a stav v českých luzích a hájích

This entry was posted in Digital Voice, DMR. Bookmark the permalink.