DMR & HAM radio (3.) démon s názvem CCS7

předchozí kapitola

3. Kapitola třetí 

V D-STAR síti je to jednoduché, jelikož byl od počátku navrhován jako radioamatérský, identifikátor je CALL, ale DMR, případně jiné PROFI systémy neumožňují alfanumerický identifikátor, což situaci komplikuje. Proto je potřeba mít provázání mezi CALL a ID. Je to analogické s internetem, kde jsou DNS servery které nabízejí informaci o vazbě IP a symbolické adresy. Aby bylo možné navazovat spojení křížem přes různé technologie bylo nutností vytvořit databázi, v níž bude ke každé CALL náležet numerické ID.  Díky tomu je zajištěno, aby se neobjevily dvě stejné ID a současně je možné mimo jiné směrovat správně volání z a do sítí, které využívají jiný systém (alfanumerický) identifikátorů.

V CCS7 se ID se skládá ze sedmi čísel a vychází z ITU-MCC formátu. Jako první se začal používat v DMR-MARK sítích a současně je tento formát kooptován všemi systémy (DMR+, BM, D-STAR a ani v C4FM se croslink bez něj neobejde)

Formát CCS7: Rozeberme si příklad ID: 2302999

230 – definuje zemi (sloupec MCC) 

2 –  definuje region. (tabulka např. zde) V tomto případě je to Jihočeský, Plzeňský. V ČR můž toto číslo nabývat hodnoty 1-7 kde:

1 – Praha, Stredočeský
2 – Jihočeský, Plzeňský
3 – Karlovarský, Ústecký
4 – Královehradecký, Liberecký
5 – Pardubický, Vysočina
6 – Jihomoravský, Zlínský
7 – Olomoucký, Moravskoslezský
(Dle stejného klíče se kdysi přidělovaly OL značky)

999  – Pořadové číslo


CCS7 získá radioamatér vyplněním webového formuláře na této adrese: http://register.ham-digital.net/ Aby nedošlo k duplicitám či žádostem náhodných internetových kolemjdoucích je vyžadována stejně jako u Echolinku fotokopie koncese.  Databáze je veřejně přístupná včetně vyhledávání, nebo je možné si ji stáhnout celou stáhnout ve formátech (table | csv | csvq | json)

Jakmile získáte CCS7 ID, automaticky tím budete mít možnost pracovat ve všech nejrozšířenějších sítích. V některých zemích je přísnější legislativa. Týká se to zejména převaděčů,  kde je provozovatel povinen učinit opatření,  aby vysílaná relace pocházela od koncesovaného radioamatéra. Tím, že ke každému ID existuje fotokopie koncese, je z právního hlediska učiněno za dost a je v těchto zemích možné převaděče připojené k internetu provozovat.

K dnešnímu dni má z OK stanic registraci CCS7 386 (15.2.2019) radioamatérů, celkem je registrováno přes 122 000 radioamatérů.

V dalším díle si řekneme něco o síti BrandMeister.

DMR & HAM radio (4.) BrandMeister

This entry was posted in Digital Voice, DMR. Bookmark the permalink.