DMR & HAM radio (4.) BrandMeister

předchozí kapitola

4. Kapitola čtvrtá

Základní popis infrastruktury

V první kapitole jsem se zmínil o historii a o tom v jakém pořadí vznikaly jednotlivé sítě. Jak již bylo uvedeno v první kapitole, BrandMeister (dále již jen BM) je poslední projekt a tudíž se jeho vývojáři mohli poučit a vyvarovat se problémů, se kterými se potýkali ostatní.

Zásadním rozdílem, který ale uživatel nevidí je rozdílná topologie. Zatímco DMR-MARK, DMR+ jsou hierarchické struktury, BM je infrastruktura na bázi MESH technologie, nemá žádný centrální prvek, čímž je eliminována možnost případného globálního výpadku. Jeden BM taktéž nepotřebuje ke své funkci zbytek sítě. (toto by mohlo být užitečné v případě, že propojení mezi Masterm a jeho převaděči by bylo realizované na AMPRNet dedikované síti, tak že ani globální dočasný kolaps internetu by neměl na fungování v rámci daného regionu vliv)

Síť tvoří servery (BrandMaster) které jsou mezi sebou propojené FastForward linkami a k těmto serverům jsou připojené převaděče a hotspoty. Každý BrandMaster má vlastní číslo, které začíná MCC-ITU národním prefixem a pak pořadové číslo. Německé tedy mají 262x, české 230x, USA 320x a.t.d.

Aktuálně je připojeno 38 Masterů v 28 zemích

Dost bylo teorie

Pro lepší představu o tom jak to celé funguje  uvedu několik odkazů, které stručně okomentuji.  

Až budete prohlížet jednotlivé odkazy, může Vás zarazit, že popisuji BM2302. Kam se poděl BM2301? Provozovalo ho  občanském sdružení DMR sobě. a z důvodů opakovaného porušování pravidel, blokování provozu a.t.d. ( https://wiki.brandmeister.network/index.php/Policies_and_Rules ) byli v prosinci 2016 odpojení od světové sítě.  

BM2302 funguje zcela standardně jako ostatní Mastery v BrandMeister síti a pracovat přes převaděče k němu připojené, může každý radioamatér světa, který má přidělené koordinované mezinárodní CCS7 ID (registrace zde).  Databáze je společná pro všechny systémy, tak že samozřejmě platí i dříve přidělené ID pro DMR-MAKR, DMR+, D-STAR…

A nyní se podívejme na některé z mnoha věcí, které nabízí WEB, kde je GUI BrandMeister sítě.

Celkový přehled o stavu sítě je vidět přímo z main page. Dozvíme se tam, kolik je v síti Masterů, Porofi převaděčů, homemade převaděčů, hotspotů, v pravé části je intraktivní mapa, na které je vidět ve které zemi má momentálně někdo “prst na PTT”, kolik převaděčů aktuálně přijímá, kolik je zaklíčovaných a.t.d.

Lze si i vizuálně zobrazit celou síť (máte-li malý monitor, musíte kolečkem myši odzoomovat), Modré čáry jsou FastForward propojení, červeně jsou znázorněné převaděče a žluté hvězdičky jsou Hotspoty. Když někdo stiskne PTT, objeví se zeleně a zobrazí se včetně zvýrazněného elementu, přes který pracuje. Najetím myši na daný bod se objeví CALL nebo informace o převaděči, hotspotu nebo Masteru.

Last Heard, zde  je vidět aktuální provoz v BM síti. Jedná se klasický Dashboard, který známe i z D-STAR. Kromě standardních informací o vysílající stanici, o TG na které vysílá a v případě, že to převaděč podporuje je doplněna informace o síle signálu, což se může hodit pro nalezení vhodného místa pro anténu, nebo ověření jaká je rezerva v dané loaklitě.

Services/Selfcare – nebo li Samoobsluha. Zde si každý nastaví, jaký má typ stanice (Hytera, Motorla, China (MD-380) a má li stanici vybavenou GPS, pak i symbol pod kterým se na APRS bude zobrazovat, infotext v APRS majáku, interval, SSID. Důvodem proč je důležité nastavit typ stanice je nekompatibilita některých nadstavbových funkcí (např. SMS) které mezi některými výrobci radiostanic nefungují. BM dokáže dělat konverzi a když ví, že dané ID používá třeba MD-380, doručuje SMS právě v tomto formátu. Selfcare je ve vývoji a budou tam přibývat další funkce.

Services/BM Wiki – je poměrně obsáhlá studnice informací o BrandMeister systému.

Services/Hoseline – Poslech provozu. Po kliknutí na tento odkaz se dostanete na dashboard podobný jako na LastHeard, ale obsahuje méně informací. V pravém sloupci je vidět Group a po kliknutí se otevře okno ve kterém lze poslouchat provoz na dané skupině (TG). Kliknutím na “Scanner” lze zadat až pět TG, které se monitorují a když se na některé z nich objeví provoz, tak jej uslyšíte.

Celý systém včetně grafického rozhraní se vyvíjí a jsou již avizované nové zajímavé funkce, proto je možné že již zítra přibudou další položky v GUI.

V dalším díle si povíme něco o tom, jak je možné BrandMeister síť používat, jaké má možnosti a funkce.

DMR & HAM radio (5.) Možnosti a funkce v síti BM

This entry was posted in Digital Voice, DMR. Bookmark the permalink.