DMR & HAM radio (8.) Shrnutí a stav v českých luzích a hájích

předchozí kapitola

8. Kapitola osmá

Dostali jsme se na závěr seriálu, jehož záměrem bylo letem světem probrat problematiku DMR na radioamatérských kmitočtech. Vzhledem k reakcím které mi přicházejí na základě uveřejnění předchozích dílů jsem se rozhodl dopsat i tento osmý díl, protože mnoho otázek se týká situace v ČR, která byla zmíněna jen okrajově. 

Vezmu to trochu ze široka. Radioamatéři jsou celosvětová sociologická skupina, kterou spojuje zájem o bezdrátovou komunikaci, mají vyhrazené kmitočtové segmenty, a je podmíněna složením zkoušek završených přidělením povolení a CALL. K provozování svého hobby mají psaná i nepsaná pravidla, která jsou více či méně platná po celém světe.

Na pásmech vždy platilo, že každý radioamatér může využívat pásma či jakoukoli infrastrukturu, bude-li dodržovat doporučení či pravidla a naopak infrastruktura je konstruována tak, aby bylo dostupná pro jakéhokoli radioamatéra, který má patřičné vybavení. Např. FM převaděče, Satelitní převaděče, Pactor, Wnlink, Packet Radio, APRS, D-STAR… Ať přijedete do kterékoli země, můžete vše užívat.


V Čechách máme dvě DMR sítě.

BM2301

  • Síť budovaná od roku 2012
  • patří občanskému sdružení DMR Sobě. Má svá pravidla používání, přidělují si vlastní segment ID, který nelze použít v ostatních BM. (lze požádat, aby bylo možné používat i koordinované CCS7 ID a nebylo nutné ID ve stanici při použití v mezinárodní BM síti měnit)
  • Převaděče nemůže radioamatér použít, nebyl li vedením schválen přístup, pro možnost pracovat přes převaděče na BM2301 je uplatňován White List
  • Aktuálně není možné ani pro registrované uživatele přístup mimo převaděče které jsou připojené k BM2301, stejně tak je blokován přístup do BM2301 ze zahraničí či z jiného BM

 

BM2302

  • vznik počátekm roku 2016
  • BM2302 provozuje Luďek OK7RB
  • Připojení DMR převaděčů není nijak omezeno
  • Nastavení a konfigurace vychází ze standardního modelu používaném v mezinárodní síti a zde pod Countries lze najít požadované informace jakou TG použít pro uskutečnění spojení do požadované destinace. Lokální nastavení se provádí na základě konsenzu mezi VO převaděčů a uživatelů. Aktuálně jsou vytvoření subclustery Českých (TG2301) a Moravských (TG2302) převaděčů. Pro lokální spojení se používá TG odpovídající ID převaděče.
  • BM2302 a převaděče k němu připojené může použít každý radioamatér má-li mezinárodně koordinované ID.
  • Základní nastavení je na dostupné fóru

BM2302 je nakonfigurován zcela standardně, umožňuje plnohodnotný provoz každému radioamatérovi, jenž používá BM ve své zemi, tak že dotyčnému stačí najít český Master 2302 kliknout na tlačítko List nastavit stanici a může komunikovat stejným způsobem jako je zvyklý z domova. U BM2301 sice List najde také, ale i přes to, že si vše naprogramuje, má smůlu (stejně tak jako český radioamatér, který nebyl správci BM2301 schválen). Nejen, že nemá možnost využívat síťové funkce, ale ani převaděč nenahodí, aby se mohl zeptat co má udělat, aby mohl komunikovat i přesto, že tam uslyší provoz.

Politika White List & Black List

Omezování užívání se ve výjimečných případech dělo i na Packet Rádiu, pakliže dotyčný infrastrukturu zneužíval nebo i přes upozornění nedodržoval pravidla.  K tomuto účelu se používá Black List. V čem se liší od White List řízení přístupu?

Black List:  Restrikce se aplikují pouze uživatele ze seznamu. 

White List:  Restrikce jsou pro všechny, s výjimkou uživatelů ze seznamu. 

Dle mého názoru je White List proti duchu radioamatérského hobby. Uživatelé BM2301 tedy mohou využívat všechny DMR BM všech států bez omezení,  všem ostatním je odepřen přístup nejen k celosvětové infrastruktuře, ale i k jakémukoli převaděči. WhiteList nepomůže ani proti zneužívání sítě, protože není nic jednoduššího než aby aby si útočník nastavil nějaké z ID, které se mu zobrazují na displeji a White List tím obejde. Může to mít i zcela protichůdný efekt, protože existuje početná skupina lidí, kterou jakákoli restrikce vyprovokuje k tomu aby dokázali, že je prolomitelná. 

 


Závěr:

Radioamatéři již v dávné minulosti používali profesionální produkty a modifikovali si je pro svoje použití. V poválečném období začala velká expanze používání vyřazené vojenské techniky, a vzpomeňme třeba na RTTY, které radioamatéři používají přes 70 let. A tak je tomu dodnes. Každá technologie či druh modulace má svůj vlastní život, jehož délka je různorodá. O kdysi populární AM již nezavadíme, Packet Rádio splnilo svůj účel a zanedlouho zůstane jen reliktem minulosti a třeba CW bude pravděpodobně mezi námi navždy. Nejinak tomu bude i s DMR, D-STARem, Fusion a jinými DV (Digital Voice), které ještě přijdou. Nikdo dnes nedokáže předpovědět, co bude mít před sebou dlouhou budoucnost a co jepiččí život. Žijeme teď a tady a každý má možnost věnovat čas a energii tomu, co je mu blízké a je-li to v intencích hmspiritu není důvod proč se novým věcem bránit.

Odkazy na jednotlivé kapitoly:
DMR & HAM radio (1.) Historie
DMR & HAM radio (2.) Specifika
DMR & HAM radio (3.) démon s názvem CCS7
DMR & HAM radio (4.) BrandMeister
DMR & HAM radio (5.) Možnosti a funkce v síti BM
DMR & HAM radio (6.) Hardware infrastruktury
DMR & HAM radio (7.) Hardware uživatelů
DMR & HAM radio (8.) Shrnutí a stav v českých luzích a hájích

This entry was posted in Digital Voice, DMR. Bookmark the permalink.