DMR v ČR

Jedná o systém vyvinutý pro profesionální účely. Radioamatéři odjakživa využívali a modifikovali vojenské či profesionální zařízení, nejinak je tomu i v tomto případě. Na rozdíl od systému D-STAR, který byl vyvíjen přímo pro radioamatéry, DMR má mnoho nevýhod, se kterými je potřeba se vyrovnat. Zatímco v reálném světě nelze propojovat sítě různých výrobců a kompatibilita stanic je problematická, radioamatérská komunita začala vytvářet SW a infrastrukturu, jenž umožňuje propojovat doposud nekompatibilní světy. Rozvoji DMR pomáhá několik faktorů. V Číně začali vyrábět poměrně levné stanice, firmy upgradují a občas jsou dostupné starší PROFI převaděče či RDST a v neposlední řadě je několik skupin radioamatérů, které se zabývají vývojem síťové vrstvy a možnosti propojování či vývojem home made prvků infrastruktury.

Jak už to bývá, i v této oblasti je konkurenční boj a určitá míra řevnivosti. Systémů je několik.

 • lokální izolované sítě – jedná se o prosté propojení bez jakýchkoli dodatečných funkcí na základě originálního konceptu výrobce.
 • DMR-MARC – jedná se první radioamatérsky provozovanou síť výlučně provozovanou na bázi Motorola převaděčů (Mototrbo) Má centralizovanou strukturu a je poměrně populární v USA a UK. Nevýhodou jsou poměrně drahé převaděče, malá flexibilita a v poslední době bez výraznějšího rozvoje.
 • DMR+ – Sytém který vznikl v Německu. Výhodou je velmi jednoduchá implementace, spolehlivost,  jednoduché ovládání, ale poměrně limitované možnosti. Umožňuje používat převaděče různých výrobců.
 • BrandMesister – Vznikl v listopadu 2015. Jedná se o nejotevřenější platformu, která má největší míru volnosti v nastavení, konfiguraci a možnostech. Tato volnost je dvojsečná, jelikož v hierarchicky řízené síti s minimem možnosti zásahů lokálních SYSOPů lze udržet pořádek a kompatibilitu. Možnosti které BM přináší můžou způsobit uživatelsky různé chování v různých zemích. Nicméně snahou je, aby základní funkce byly všude identické. V současné době je možné (byť omezené) propojení mezi BM a DMR-MARC

Orientační mapa využití jednotlivých systémů (není příliš aktuální!) .

 

V ČR jsou aktuálně dostupné dvě DMR sítě.

 • Síť Občanského sdružení DMR sobě, se sídlem Praha 4. 
  Jedná se o izolovanou síť na bázi převaděčů Hytera. Převaděče nejsou připojené do žádné mezinárodní radioamatérské sítě. Pro umožnění práce přes převaděče v této síti je nutné zažádat o přidělení ID na prevadece@email.cz Více informací a podmínky za kterých je možné převaděče využívat naleznete zde: www.prevadece.cz

 

 • Síť BrandMeister
  Aktuálně (10.5.2016) 392 převaděčů, 108 hotspotů ve 32 zemích. Do sítě se může připojit každý, kdo má přidělené mezinárodní ID t.z.n. je registován v D-STAR CCS7, DMR MARC, DMR+.  ID lze získat po vyplnění formuláře: http://ham-digital.net/ (obdoba jako registrace u Echolinku)
  seznam ID českých stanic (aktuálně 146 ks)
 • Pro první pokusy stačí následující nastavení radiostanice:
  Vždy                                                        ColorCode = 1
  QSO v rámci celé ČR:                          TimeSlot=1,  TalkGroup=230
  QSO v rámci místního převaděče:    TimeSlot=1,  TalkGroup=9
  Propojení do D-STAR (DCS019V) :  TimeSlot=2,  TalkGroup=9
  Frekvence některých převaděčů:
  Zlín            439.500 MHz -7,6
  Praha        439.525 MHz  -7,6
  Ostrava     438.625 MHz  -7,6
  Krkonoše  438.875 MHz -7,6
  Praděd       439.350 MHz -7,6

  • užitečné odkazy:
   Popis systému BM
   Dashboard
   Stránky s podrobným popisem dalších funkcí a možností  v češtině teprve vznikají a brzy budou k dispozici.
This entry was posted in DMR. Bookmark the permalink.