I povolovací podmínky se v době coronaviru mění (i když ne u nás)

Španělský telekomunikační úřad URE povolil po dobu karantény používání radioamatérských kmitočtů i jednotlivcům bez licence .

V některých dalších zemích začal být speciální sufixu STAYHOME (jeho přidělování podléhá standardnímu schvalovacímu procesu). Můžete zaslechnout např příležitostné značky 8A1STAYHOME z Indonesie, A60STAYHOME/# ze Spojených Arabských emirátů.a VC2STAYHOM z Kanady. V Australii byla schválena příležitostná značka AX2020STAYHOME.

Zdroj qrznow.com

This entry was posted in různé. Bookmark the permalink.