Pozor na duplexní hotspoty!

Vyhláška 155/2005 Sb. definuje jako převaděč:

[note style=”info” show_icon=”true”]

§ 1  Pro účely této vyhlášky se rozumí:

k) amatérským převáděčem vysílací rádiové zařízení provozované v kmitočtových pásmech vyhrazených pro amatérskou radiokomunikační službu, které přijímá vysokofrekvenční signál na určeném kmitočtu a převádí jej na jiný kmitočet, na němž se přijímaný signál znovu vysílá,

[/note]

Z výše uvedeného vyplývá, že je li splněna podmínka odstavce k) je nutná koncese na převaděč, včetně všech náležitostí (kmitočtová koordinace, poplatek a.t.d.) bez ohledu na to, že je výkon v řádu mW.

 

This entry was posted in D-STAR, Digital Voice, DMR, Informace, Převaděče, různé. Bookmark the permalink.