OK0BHD – znovuuvedení do provozu

Zdravíme širokou radioamatérskou veřejnost.

Po delší době testování a po době dovolených a k 100. výročí založení ČSR jsme konečně realizovali dlouho připravovaný záměr spuštění převaděče OK0BHD na nové kótě v Pozořicích – JN89JF. Výstupní kmitočet byl změněn na 439.300 MHz, subtón 77 Hz. (podobnost s bývalým OK0MAR je čistě záměrná).
Anténa je Diamond X-30N, výška nad terénem cca 30m. Pokrytí by mělo obsáhnout hluché území dálnice D1 od Holubic k Vyškovu a část trasy na Slavkov, Bučovice k Buchlovským vrchům. Obdivuhodně během cesty domů zjištěno, že funguje poměrně velmi dobře i směrem na Ochoz u Brna.
Na převaděči je realizována zároveň Svxlinková gateway, s automatickým propojením na OK0BAB do Brna.

Chtěl bych hlavně touto cestou velmi poděkovat všem zúčastněným za vydatnou pomoc, jmenovitě Martinovi OK2TND za nejtěžší práci na stožáru a koaxiální kabel, Petrovi OK2ZR za anténu a zařizování kolem kóty, Zdeňkovi OK2BR za konektivitu a našim ženám za trpělivost a toleranci s naším koníčkem.

Prosíme Vás o informace o slyšitelnosti převaděče.

S pozdravem,
Libor OK2ZO&Petr OK2ZR

This entry was posted in různé. Bookmark the permalink.